Błażej Pasiut

Błażej Pasiut

Błażej Pasiut

Rozwiązywanie trudnych spraw to jego specjalność | Chętnie porozmawiam o: komunikacji w zespole, pracy zespołowej i wszystkich trudnych sprawach.

Rozwiązywanie trudnych spraw to jego specjalność: jest negocjatorem, mediatorem i psychologiem sądowym, a oprócz tego (co stanowi pewnie nie mniejsze wyzwanie) akademickim pracownikiem naukowym.

Od lat tworzy i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych i pracy zespołowej.

Ponad 3 000 godzin spędziłem na trudnych rozmowach w mediacjach sądowych
78 osób przy jednym stole – moja największa przeprowadzona i zakończona ugodą mediacja

Z Warsztatu Menedżera – 10 kroków w rozwiązywaniu konfliktów w organizacji. ZWM 021