Chia-Jung Tsay (UK)

Chia-Jung Tsay (UK)

Chia-Jung Tsay (UK)

Absolwentka Harvardu, profesor w School of Management, UCL. Bada procesy psychologiczne, które wpływają na podejmowane decyzje (dziedzina ekonomii behowioralnej). Jej badania były publikowane w takich mediach jak:  BBC, Business Insider, The Economist, Forbes, Harvard Business Review, Nature, NBC, New York Magazine, Time, The Wall Street Journal. Wired. Autorka doktoratu z dwóch dziedzin: psychologii oraz muzyki.

 

https://www.youtube.com/watch?v=18a_pTpE3NE
https://www.mgmt.ucl.ac.uk/people/chia-jungtsay