Katarzyna Reinfuss & Michał Płomiński

Katarzyna Reinfuss & Michał Płomiński

Katarzyna Reinfuss & Michał Płomiński

   
  „Bring in some other guy” ; dlaczego zmiana się nie udaje?

  Podczas warsztatu dowiesz się:

  • Co naprawdę chce osiągnąć organizacja deklarując chęć zmiany?
  • Co przeszkadza w osiągnięciu zamierzonych celów?
  • Ekosystem organizacji- ewolucja czy rewolucja?
  • Jak rozpoznać i kształtować nawyki organizacyjne?