WOJCIECH WERESZKO

WOJCIECH WERESZKO

WOJCIECH WERESZKO

  Jak myślę? Jak działam? Pomyśl co wpływa na efektywność!
  Podczas warsztatów dowiesz się:

  • Jak optymalnie wykorzystywać własny styl myślenia i działania wg metodologii FRIS
  • Jak kierować współpracownikami znając ich oraz własny styl myślenia
  • Proste zastosowanie procesu FRIS – modelu przebiegu projektu od momentu inicjowania, strukturyzacji, realizacji i wdrożenia
  • Jak w optymalny sposób angażować członków zespołu ze względu na ich preferencje poznawcze oraz styl myślenia i działania
  • Jak zoptymalizować pracę zespołu
  • Jak dobrać ludzi do etapów pracy zespołu na etapie inicjowania, przygotowania, działania (realizacji) i współpracy w projekcie
  • Jak identyfikować silne i słabe strony zespołów np. z przewagą lub deficytem idei, struktur, faktów i relacji w procesie projektowym
  • Jak narzędzia standaryzacji strategii zarządzania komunikacją w oparciu o proces FRIS zwiększają skuteczność zespołów